Prijavite se na evropski program razmjene za mlade preduzetnike – ERASMUS

Ukoliko ste upravo započeli posao ili to namjeravate učiniti uskoro, postoji mogućnost da učestvujete u Erasmus programu prekogranične razmjene mladih preduzetnika, koji se realizuje u saradnji sa Evropskom mrežom preduzetništva.

Erasmus za mlade preduzetnike je program prekogranične razmjene koji daje novim ili potencijalnim preduzetnicima priliku da uče od iskusnih preduzetnika koji upravljaju preduzećima u drugim zemljama učesnicama u programu. Ideja je da novi preduzetnici razmjenjuju znanja i poslovne ideje sa iskusnim preduzetnicima, sa kojima borave i sarađuju u trajanju od 1 do 6 mjeseci.

Prednosti
Kao novi preduzetnik, imaćete koristi od obuke radeći u malom ili srednjem preduzeću u drugoj zemlji učesnici programa. Ovo će olakšati uspješan početak vašeg poslovanja ili ojačati vaše novo preduzeće. Takođe možete imati koristi od pristupa novim tržištima, međunarodne saradnje i potencijalnih mogućnosti za saradnju sa poslovnim partnerima u inostranstvu.
Kao preduzetnik domaćin, možete imati koristi od svježih ideja motivisanih mladih preduzetnika. Većina preduzetnika domaćina je pozitivno ocijenila dosadašnju saradnju, pa su nakon toga odlučili da ugoste druge mlade preduzetnike.

Dugoročno gledano, imaćete koristi od širokih mogućnosti umrežavanja i, eventualno, odlučiti da nastavite svoju saradnju kao dugoročni poslovni partneri (npr. zajednička ulaganja, podugovaračke aktivnosti, odnosi između izvođača i dobavljača, itd.).

Prijava i učešće u programu su besplatni.

U programu je moguće učestvovati na dva načina:
– kao mladi preduzetnik: ukoliko osoba ima preduzeće mlađe od 3 godine ili se radi o nezaposlenom licu;
– kao preduzetnik domaćin: ukoliko preduzetnik ima kompaniju duže od 3 godine.

Uzimajući u obzir veliki broj nezaposlenih lica među mladima, cilj projekta je da stimuliše što veći broj mladih ljudi, novih preduzetnika da preduzmu odlučujući korak i osnuju novo preduzeće.
Učešćem u “Erazmusu za mlade preduzetnike” oni dobijaju jedinstvenu priliku da uče od iskusnih kolega tako da njihove poslovne ideje mogu da postanu stvarnost. Ovaj program pomaže novim firmama i doprinosi internacionalizaciji malih kompanija, što je ključ za razvoj i zapošljavanje mladih ljudi.

Program pokriva troškove boravka novih preduzetnika u trajanju od jednog do šest mjeseci, dok preduzetnici domaćini prema novim preduzetnicima, u finansijskom smislu, nemaju obaveze.

Brojne razmjene su dovele do dugoročne saradnje među preduzetnicima kao i do internacionalizacije njihovog poslovanja. Takođe, ovaj program ne doprinosi u velikoj mjeri samo otvaranju novih subjekata, već ih čini izdržljivijim, konkurentnijim i održivijim.

Više informacija o samom programu i načinu prijave možete pronaći OVDJE ili na video prilogu ispod:

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org