Prijave za projekat izgradnje sistema za navodnjavanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvalo je danas poljoprivrednike koji su zainteresovani za izgradnju sistema za navodnjavanje da se do 15. novembra prijave za ovaj pilot projekat koji bi finansirala izraelska kompanija.
U saopštenju resornog Ministarstva, koje bi bilo posrednik u ovom projektu, navodi se da bi radove na izgradnji ovog sistema izvodile domaće firme, dok bi kredit vraćali zainteresovani poljoprivrednici, odnosno, udruženja poljoprivrednika.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS učestvovalo bi u vidu dodjele podsticajnih sredstava za izgradnju sistema za navodnjavanje, u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela u 2012. godini, dodaje se u saopštenju.
Minimalno mogu da budu prijavljena dva hektara, a maksimalno 20 hektara po proizvođaču.
Prijave mogu da se podnose posredstvom udruženja poljoprivrednih proizvođača, a poželjno je da proizvođači imaju izvor vode na svom imanju ili vodotok u blizini, kao i obezbijeđen dovod električne energije i procjenu koliko bi koštalo uvođenje sistema.
Potrebno je i da proizvođači nemaju neriješene imovinsko-pravne odnose ili bilo kakve ostale prepreke za postavljanje sistema za navodnjavanje, odnosno, dovođenje vode do parcela, izgradnju rezervoara, bunara, bazena, dodaje se u saopštenju.
Iz Ministarstva navode da će nakon obrade prijava obići terene i u saradnji sa udruženjeima odrediti proizvođače koji zadovoljavaju uslove, te da će poslije toga biti održan sastanak sa investitorima iz Izraela na kojem će biti utvrđen konačan prijedlog površina, projektinih područja i uslovi kreditiranja.
Obrazac za prijave nalazi se na internet stranici Ministarstva www.vladars.net/ministarstva, a popunjen obrazac treba dostaviti na jednu od mejl adresa: mps@mps.vladars.net, b.kecman@mps.vladars.net m.erbez@mps.vladars.net. (SRNA)