Prijava za dodjelu sredstava iz Fonda solidarnosti produžena do 8.maja

U sklopu aktivnosti Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske usaglašen je jedinstven pristup u načinu izrade spiskova pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukama štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti, koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) ili posluju sa smanjenim obimom.

Aplikacija za prijavu pravnih lica i preduzetnika za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske aktivna je od 29.aprila i dostupna na veb stranici Vlade Republike Srpske na adresi http://prijava.vladars.net

Na pomenutoj adresi se nalazi prijavni obrazac, koji je u formi elektornske prijave potrebno popuniti, a kako bi svim privrednim subjektima bilo omogućeno blagovremeno podnošenje prijava, rok je produžen do petka, 8. maja 2020. godine.

Takođe, za podršku i upite privrednih subjekata je dostupan i mail: prijava@mpp.vladars.net
Poziv za uvrštenje na spisak za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske predstavlja prvi korak za ostvarivanje prava na podršku shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Osim prethodno pomenute prijave za dodjelu sredstava, neophodno je da sva pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom, podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate Poreskoj Upravi Republike Srpske najkasnije do 10. juna 2020. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske pozvala je pravna lica i preduzetnike da se prijave radi izrade spiskova za dodjelu sredstava za mjesec april iz Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske shodno Uredbi sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte da za relevantne uzimaju isključivo zvanične informacije koje saopštava Vlada Republike Srpske. Takođe, skreće se pažnja da je zvaničan sajt Vlade Republike Srpske jedini izvor istinitih informacija kako bi pravna lica i preduzetnici bili adekvatno obavješteni o svim mjerama za podršku privredi koje Vlade Republike Srpske preduzima za ublažavanje ekonomske krize izazvane pojavom virusa korona.