Pridruži se poslovnim susretima u Đeru

Kancelarija Evropske mreže preduzetništva (ENN) u mađarskom gradu Đeru (Gyor) i Privredna i industrijska komora okruga Đer-Mošon-Šopron (Győr-Moson-Sopron) pozivaju privredenike da se prijave za učešće na poslovnim (B2B) susretima „The Meet2Match2015 Brokerage Event“ koji će se održati 8. i 9. oktobra u Đeru (Gyor).

Poslovni susret „The Meet2Match 2015 Brokerage Event“ pruža mogućnost kompanijama iz MSP sektora i drugim subjektima koji rade u oblasti energije, zaštite životne sredine, drvoprerađivačke i prehrambene industrije da nađu nove poslovne partnere, istraže novi tržišni potencijal i povećaju konkurentnost i vidljivost na međunarodnim tržištima.

Susret je prilika da se nađu međunarodni partneri za transfer tehnologija, poslovnu saradnju i zajedničko istraživanje tokom unaprijed dogovorenih 20-minutnih sastanaka na jednom mjestu. Treba se jednostavno online registrovati, prezentovati sebe i svoju kompaniju, svoju tehnologiju i izabrati partnere koji su od interesa prije samog događaja.

Poseban fokus susreta je na:

 • Novim tehnologijama, najnovijim razvojnim programima, budućim trendovima i istraživačko-razvojnim (R&D) konceptima,
 • Kratki, brzi, 20-minutni sastanci da podstaknu efikasno umrežavanje,
 • Upoznavanje sa ključnim akterima u oblasti istraživanja i razvoja, koji nude usluge kompanijama,
 • Izlaganje uspješnih tehnologija i inovacija,
 • Sticanje prekograničnih kontakata i uspostavljanje saradnje.


Prijava učesnika je moguća do 29. septembra a izbor sastanaka je neophodno izvršiti do 5. oktobra. Radni jezici poslovnog susreta su engleski i mađarski. Kotizacija nije predviđena.

Smjernice:

 • Upravljanje u oblasti energije, rješenja za uštedu energije,
 • Upravljanje otpadom,
 • Proizvodi od drveta i prerada drveta,
 • Rješenja u oblasti prerade hrane,
 • Inovacije u prehrambenoj industriji i sigurnosti hrane.
   

Zašto učestvovati:

 • Uspostavljanje prekograničnih kontakata i saradnje,
 • Nalaženje novih poslovnih partnera,
 • Dobijanje najnovijih informacija o nalazima istraživanja i tehnologijama,
 • Prezentovanje, diskusija i razvoj novih projekata,
 • Saznanja o tržišnim trendovima i inovacijama.


Informacija o događaju nalazi se u kalendaru događaja Evropske mreže preduzetništva. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na een@gymskik.hu (engleski i mađarski jezik) ili na eunors@rars-msp.org za podršku tokom procedure registracije (registracija, postavljanje profila i izbor sastanaka) i praćenje rezultata nakon događaja.

Dodatne informacije o „The Meet2Match2015 Brokerage Event“ovdje