Približiti obrazovni sektor potrebama privrede

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) organizovala je u saradnji sa Agencijom za privredni razvoj Mrkonjić Grad inicijalni sastanak o temi „Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave“. Sastanak je održan juče u Mrkonjić Gradu, u okviru programa „Prilika plus“ koji realizuje RARS, a podržava Vlada Švajcarske.

Prisutni su se usaglasili da obrazovni sistem mora biti u službi ukupnog ekonomskog razvoja. Privrednici trebaju biti aktivniji u odnosu prema obrazovnim institucijama i formulisati svoje potrebe za radnom snagom kako bi se upisna politika prilagodila potrebama preduzeća. Takođe, neophodno je roditeljima budućih srednjoškolaca predstaviti mogućnosti zapošljavanja i na taj način izbjeći upisivanje bezperspektivnih zanimanja.

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić rekao je da je mladim ljudima put od završetka školovanja do radnog mjesta često dug, te naglasio da je program “Prilika plus” fokusiran na približavanje obrazovnog sektora privredi.

Govoreći o aktivnostima programa, koordinator za privatni sektor Momir Širko je naveo da program nastoji da uspostavi kontakte i saradnju između preduzeća i obrazovnog sektora.  

„Naravno, mi ne možemo riješiti pitanje zapošljavanja u cjelini, ali smo sigurni da možemo smanjiti broj nezaposlenih i sigurni smo da će učenici kada izađu iz srednjih škola biti u poziciji da odgovore na zahtjeve poslodavaca”, dodao je Širko.  
Sastanku su prisustvovali predstavnici poslovnog sektora, obrazovnih institucija, te jedinica lokalne samouprave iz Mrkonjić Grada, Kneževa, Šipova i Ribnika.