Prezentovano 14 inovativnih poslovnih ideja u okviru Akcelerator programa u Trebinju

Početnici u poslu sa područja Istočne Hercegovine prezentovali su juče u „JU Dom mladih“ u Trebinju inovativne poslovne ideje koje žele razvijati u okviru novog ciklusa Akcelerator programa. Javni poziv za prijavu bio je otvoren do 12. avgusta 2021, a pristigle su ukupno 24 prijave, dok je stručnoj komisiji predstavljeno 14 ideja.

Kandidati koji ispune uslove stručne komisije imaće priliku da prođu besplatnu obuku u okviru programa u trajanju od dva mjeseca. Program je koncipiran tako da učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh, besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti, podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja i povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Najbolje poslovne ideje biće nagrađene novčanim nagradama.

Akcelerator program u Trebinju Razvojna agencija Republike Srpske organizuje u saradnji sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom grada Trebinja, Opštinom Bileća, Opštinom Gacko i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.