Prezentacija EUNORS u Bileći

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske biće prezentovana na “Danima bilećkih proizvoda i stvaralaštva“ 17. juna 2017. godine u sali Skupštine opštine  Bileća.

Prezentaciju organizuje Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske u saradnji sa opštinom Bileća, a njen cilj je da približi zainteresovanim subjektima mogućnosti koje nudi Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske i načine na koji poslovni subjekti mogu koristiti ovaj instrument podrške.