Preduzetnicima koji žele novi početak potrebna podrška institucija

Nakon uspješnog prvog poslovnog doručka koji je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala u oktobru prošle godine, u petak 22.03.2019. održan je i drugi poslovni doručak i radionica za B2B mentorstvo u okviru projekta DanubeChance2.0 – „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“preduzetnicima u Dunavskoj regiji“. 
Osim preduzetnika, ovom događaju prisustvovali su i predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva, lokalnih razvojnih agencija kao i drugih institucija koje pružaju podršku razvoju preduzetništva u Republici Srpskoj.
Na samom početku prisutnima su predstavljeni zaključci sa prvog poslovnog doručka i rezultati intervjua sa preduzetnicima koji su provedeni u okviru projekta, a kao primjer dobre prakse u ovoj oblasti u Republici Srpskoj predstavljen je Zakon o stečaju – postupak restrukturiranja.
U okviru diskusije razgovarano je o potrebi prevazilaženja stigmatizacije preduzetnika koji su doživjeli poslovni neuspjeh a žele ponovo pokrenuti posao, kao i o tome kakvu podršku institucija oni očekuju i na koji način institucije u tome mogu da ih podrže.
U drugom dijelu sesije održana je interaktivna B2B mentoring radionica tokom koje su  o svojim usponima i padovima na preduzetničkom putu govorili danas uspješni preduzetnici u oblasti kreativne industrije, IT i zdrave hrane. Bila je ovo prilika da svoja iskustva, izazove i prepreke sa kojim su se susretali kao i najvažnije naučene lekcije, ovi preduzetnici podijele sa ostalim učesnicima ovog događaja, te zajednički predlože vrstu podrške koja je neophodna za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća je jedan od partnera u projektu „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“- DanubeChance2.0 koji sufinansira Evropska unija u okviru Dunavskog transnacionalnog programa iz sredstava Evropskog regionalnog razvojnog fonda, Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA i Evropskog fonda za susjedsku saradnju ENI. Cilj projekta je razvijanje politika pružanja „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji.