Preduzetnice daju važan doprinos razvoju

„Iako su još uvijek u manjini – dostupni podaci govore da je u Republici Srpskoj oko 30 odsto poslovnih subjekata u vlasništvu žena, žene preduzetnice daju važan doprinos ukupnom ekonomskom razvoju. Žene preduzetnice ne samo da zapošljavaju sebe, već zapošljavaju i druge, stvaraju novu vrijednost, doprinose punjenju budžeta i razvoju zajednice“, rekao je direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić na otvaranju konferencije o ženskom preduzetništvu koja je održana 28.9.2018. u Banjoj Luci.
On je dodao da Agencija u skladu sa svojim nadležnostima, nastoji dati aktivan doprinos razvoju ženskog preduzetništva kroz određene aktivnosti kojima prije svega nastoji da podstakne žene da se snažnije uključe u ekonomsku aktivnost ili unaprijede postojeći biznis.
Konferenciju je otvorio ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekavši da je Srpska posvećena ideji ženskog preduzetništva, što je vidljivo u Strategiji razvoja ženskog preduzetništva za period 2018-2021. godina kojom je određen i cilj većeg uključenja žena u ovu oblast.
“Strategijom koju je usvojila Vlada Srpske želi se postići i razvoj konkurentnosti i djelatnosti u kojima se žene angažuju, kao i podsticanje na motivaciju i jačanje onih sektora u kojima do sada žene nisu bile u obimu u kojem procjenjujemo da bi mogle biti uključene”, rekao je Đokić novinarima tokom Druge konferencije ženskog preduzetništva “Žene u poslovnom svijetu”. 

Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je da je cilj konferencije promovisanje ženskog preduzetništva, ohrabrivanje budućih i postojećih žena preduzetnika za nove projekte, te unapređenje saradnje razmjenom iskustava. 
Direktor trebinjske “Industrije alata”, koja je dio koncerna “Svislajon”, Branka Ratković rekla je da ovaj privredni subjekat trenutno zapošljava 520 radnika. 
“Iako je ovo metalski sektor koji zapošljava najviše muškarce, moram reći da ovde to baš i nije slučaj. Ono što žene rade u ovoj firmi najprecizniji su i najodgovorniji poslovi, a žene su i pet izvršnih direktora”, navela je Ratkovićeva. 
U okviru konferencije, koju su organizovali Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, Privredna komora Srpske, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Područna privredna komora Banja Luka, održani su i poslovni susreti preduzetnica pod okriljem Evropske mreže preduzetništva, kao i više panela čiji je cilj bio da osnaži žene da se aktivnije uključe u ekonosku aktivnost.