Preduzeća spremna da pruže podršku u realizaciji učeničke prakse

Istraživanje koje je realizovano u okviru projekta „COTON“ pokazalo je da je više od polovine anketiranih preduzeća sa područja Prijedora spremno da sarađuju sa srednjim školama u procesu realizacije učeničke prakse. Od 152 anketirana preduzeća, njih 86 potvrdilo je spremnost da učestvuje u ovom procesu. 
Istraživanje je sprovedno tokom proteklih pet mjeseci i predstavlja prvu fazu projekta „COTON“ koji se realizuje u okviru aktivnosti programa Prilika plus koji provodi Republička agencija za razvoj malih i srednjih predzeća, a podržava Vlada Švajcarske.  Koordinator projekta je Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora, “PREDA-PD” koja je i provela istraživanje.  
– U nastavku projekta stvaraćemo preduslove kako bi se praktična nastava odvijala u preduzećima s ciljem da učenici koji prođu praktičnu nastavu u školama i preduzećima budu kompletani radnici s kojima će poslodavac biti zadovoljan – rečeno je prilikom jučerašnje prezentacije rezultata istraživanja. 
Koordinator u programu Prilika plus Momir Širko je naveo da mora postojati bolja saradnja između škola i privrede, kao i spremnost privrede da učestvuje u kreiranju nastavnih planova i programa i upisnih politika. 
– Krajnji ishod rada učesnika današnje fokus grupe ja zaključak da su privrednici, škole i Grad Prijedor spremni da, uz tehničku podršku agencije PREDA-PD, pripreme i podnesu prijedlog projekta o obavljanju praktične nastave na radnom mjestu za zanimanja koja je privreda identifikovala kao nedostajuća – naveo je Širko. 
Cilj projekta „COTON“ je da podigne svijest i interes, te stvori uslove za funkcionisanje sistema provođenja prakse na radnom mjestu što će dovesti do bolje obučene radne snage u skladu sa potrebama tržišta rada u izabranim privrednim granama na područiju Republike Srpske i Unsko-sanskog kantona.