Predstavnici RARS učestvovali u radu “Balkan Venture Foruma”

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su u radu “Bakan Venture Foruma” koji je održan 21. i 22. maja 2013. godine u Sofiji, Bugarska. To je najveći investicioni forum u regionu i događaj koji je preuzeo aktivnu ulogu u razvoju preduzetništva, inovacija i modela alternativnog finansiranja.

Forum je trajao dva dana i imao je veoma bogat i raznovrstan program sastavljen od takmičenja, panela, govora i radionica na kojima su učestvovali međunarodni i regionalni predstavnici iz preduzetničkog svijeta. Priliku da predstavi svoje inovativne projekte pred investitorima imalo je 36 kompanija iz regiona koje se bave poslovima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

“Bakan Venture Forum” predstavlja jedan od glavnih ciljeva projekta VIBE (Venture Initiative in the Balkan Europe) koji sufinansira Evropska unija u okviru programa Jugoistočne Evrope. Projekat je usmjeren na razvoj inovativnog i preduzetničkog sistema širom Jugoistočne Evrope podstičući privatne investicije u inovativne pojedince i preduzetničke kompanije u partnerstvu sa javnim inicijativama i ulaganjima.

U projektu učestvuje 20 partnera iz 12 zemalja, od kojih šest zemalja članica EU: Slovenija, Italija, Mađarska, Rumunija, Bugarska i Grčka i šest zemalja koje nisu članice EU: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i BJR Makedonija.

Vođa projekta je Agencija za preduzetništvo, inovacije, razvoj, investicije i turizam Republike Slovenije “SPIRIT”, a Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća jedini je partner iz BiH.

U okviru foruma održan je i sastanak partnera u projektu VIBE.