Predstavnici RARS na sastanku mreže eksperata projekta Early Warning Europe

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su 05. septembra 2019. godine na sastanku mreže eksperata projekta Early Warning Europe koji je održan u Barseloni, Španija.
Na sastanku je razgovarano o politikama koje se odnose na pružanje „druge šanse“ preduzetnicima, te su predstavljene dobre prakse u pružanju podrške preduzetnicima za novi početak.
Projekat Early Warning Europe sufinansira Evropska unija iz sredstava COSME programa, a isti ima za cilj da pomogne preduzećima sa poteškoćama u poslovanju uspostavljanjem Early Warning mehanizma, razvijene i testirane metode za identifikaciju preduzeća sa poteškoćama te da promoviše politike koje su razvijene uspostavljanjem evropske mreže za Early Warning.