Predstavnici RARS na Info danu u Briselu

Predstavnici Republičke agencije za razvoj MSP prisustvovali su Info danu povodom objavljivanja javnog poziva Evropske komisije za dostavljanje projekata za apliciranje za članstvo u Evropskoj mreži preduzetništva, koji je održan 06.02. u Briselu.
Evropska mreža preduzetništva treba da doprinese ostvarivanju ciljeva programa COSME i HORIZON, koje je kreirala Evropska komisija radi jačanja konkurentnosti i održivosti preduzeća. Pristup prgoramima COSME i HORIZON omogućen je i za institucije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine.
Ranije je formiran konzorcijum institucija iz Republike Srpske koji namjerava aplicirati za članstvo u EEN Mreža, koga čine Republička agencija za razvoj MSP (koordinator konzorcijuma), Privredna komora Republike Srpske, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Inovacioni Centar Banja Luka.
EEN Mreža sastavljena je od više od 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta) u kojima je angažovano preko 4.000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, sa ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou. Samim tim, EEN Mreža olakšava pristup najrazličitijim informacijama i omogućava uspostavljanje kontakata i povezivanje preduzeća u preko 50 zemalja.
Predstavnici Agencije iskoristili su boravak u Briselu da posjete i Međunarodni sajam turizma, koji se održava u periodu od 06.-10. februara na kome su učestvovale i institucije iz Republike Srpske.