Predstavnici RARS-a učestvovali na zajedničkom sastanku projektnih partnera u okviru eDigiStars projekta

Predstavnici RARS-a učestvovali su 5. i 6. aprila na zajedničkom sastanku projektnih partnera u okviru eDigiStars projekta koji je održan u Lincu u Austriji.

Tokom dvodnevnog sastanka svi projektni partneri su predstavili dosadašnje realizovane aktivnosti, a napravljen je i detaljan plan za naredni period.

Sastanak je jedna od aktivnosti projekta eDigiStars koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Provođenje projekta počelo je u julu 2020. godine, a u njemu učestvuje 14 partnerskih organizacija i institucija uključujući Razvojnu agenciju Republike Srpske kao jedinog partnera iz BiH i 5 pridruženih strateških partnera.

Cilj projekta je razvoj održivog ekosistema koji će omogućiti starijim osobama samozaposlenje kroz izgradnju digitalnih vještina.