Predstavnici Agencije za regionalni razvoj Hradec Kralova posjetili RARS

Predstavnici Agencije za regionalni razvoj Češke regije Hradec Kralova i agencije “Grosman” bili su juče u radnoj posjeti Republičkoj agencijiza razvoj malih i srednjih preduzeća.
Sastanak je održan u skladu sa odredbama Ugovora o saradnji Republike Srpske i Hradec Kralova koji je potpisan prošle godine, a prema kojem su nosioci provođenja odredaba Ugovora RARS i ova razvojna agencija.
Češki partneri informisali su predstavnike RARS o statusu dva zajednička projektna prijedloga sa kojima je aplicirano prema Vladi Češke i Češkoj nacionalnoj agenciji za razvoj.
Osim toga, dogovoreno je da se nastavi sa pripremom novih projekata i istraživanjem mogućnosti finansiranja iz drugih izvora, kao i zajedničkog nastupa na javnim pozivima za finansiranje i implementaciju projekata gdje je to moguće.