Predstavnici Agencije učestovali u radu Prvog godišnjeg foruma o Strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima, učestvovao je u radu Prvog godišnjeg foruma o Strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju, koji je održan u Dubrovniku 12. i 13.maja 2016. godine. U okviru foruma održani su i poslovni susreti čiji je saorganizator bila Agencija u okviru Evropske mreže preduzetništva. 

Inače, Forum je organizovala Evropska komisija u saradnji sa Vladom Republike Hrvatske i okupila je ministre svih osam država učesnica Strategije (Italija, Slovenija, Hrvatska, Grčka, BiH, Srbija, Crna Gora i Albanija), predstavnike Evropske komisije, nadležna ministarstva, jedinice lokalne i regionalne samouprave, obrazovne i naučno-istraživačke institucije i privatni sektor. 

Učesnici foruma saglasni su da će Strategija biti korisna za sve zemlјe članice, posebno u vremenu globalne ekonomije. Istaknuto je da će zemlјe ove regije teško odolјeti konkurenciji na međunarodnom nivou ukoliko ne objedine napore i sinergije u poslovnom svijetu, trgovini i privredi. 

Forum je počeo potpisivanjem Dubrovačke deklaracije kojom je potvrđena politička spremnost zemalјa za jačanje regionalne saradnje posebno u okviru Jadransko-jonske makroregije, koja je sa više od 70 miliona stanovnika jedna od tri vodeće evropske makroregije.