Predstavnici 11 preduzeća upoznati sa načinom komercijalizacije intelektualne svojine

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske organizovala je danas onlajn radionicu „Komercijalizacija intelektualne svojine“ namijenjenu privrednim subjektima iz Republike Srpske.

Predavač na radionici bio je dr Bojan Ćudić, ambasador za zaštitu intelektualne svojine u okviru Evropske mreže preduzetništva i koordinator Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske.

Na radionici je učestvovalo 11 predstavnika preduzeća iz različitih sektora, a cilj je bio upoznati učesnike sa mogućnostima raspolaganja intelektualnom svojinom radi njene komercijalizacije.

Učesnici su pokazali veliko interesovanje za ovu oblast, a dogovoren je i nastavak saradnje kroz konsultacije „jedan na jedan“ sa predavačem, kako bi učesnici mogli detaljnije da se informišu o svim pitanjima iz ove oblasti u vezi sa njihovim proizvodima ili uslugama.