Predstavljeni rezultati rada konzorcijuma EUNORS

Razvojna agencija Republike Srpske, kao koordinator Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske (EUNORS), predstavila je juče na forumu REDETE 2019 rezultate rada konzorcijuma u protekle dvije godine.
Forum je održan u okviru sedme međunarodne naučne konferencije, pod nazivom „Istraživanje ekonomskog razvoja i preduzetništva u tranzicionim privredama“  (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies) koju je organizovao Ekonomski fakultet Univerzteta u Banjoj Luci.
Poslovni forum imao je za cilj da poveže privredu, predstavnike izvršne vlasti i akademsku zajednicu, a organizovan je pod pokroviteljstvom Evropske mreže preduzetništva.