Predstavljeni rezultati prvog akcelerator pilot programa u Srpskoj

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su na sedmom sastanku radne grupe partnera u projektu ACCELERATOR i četvrtom sastanku upravnog odbora projekta  koji je održan od 01. do 03. oktobra 2018. godine u Liberecu, Češka Republika. Domaćin sastanka bio je DEX inovacioni centar iz Libereca. 
Tokom sastanka predstavnici Agencije predstavili su rezultate prvog akcelerator pilot programa, kao i aktivnosti koje su započete u okviru drugog akcelerator pilot programa u Republici Srpskoj.
Takođe, predstavljene su radne verzije dokumenata koje je Agencija pripremila u okviru radnog paketa 5, a za koji je odgovoran partner u okviru projekta.
Predstavljeni dokumenti odnose se na uspostavljanje transnacionalne inovacione mreže,  saradnju sa finansijskim institucijama, te zajedničku metodologiju koja se odnosi na organizaciju foruma sa lokalnim stejkholderima u svim zemljama učesnicama projekta.
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran je od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, a okuplja 15 partnera iz 9 zemalja.