Predstavljeni rezultati akcelertor pilot programa

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su na  osmom sastanku partnera u projektu  ACCELERATOR  koji je održan 29. i 30. novembra 2018. godine u Ljubljani, Slovenija. Domaćin sastanka bio je Tehnološki park Ljubljana, koji je i jedan od partnera u projektu. 
Na sastanku su predstavljeni rezultati provođenja  drugog ciklusa akcelerator pilot programa koji je u procesu realizacije, kao i iskustva i naučene lekcije u okviru prvog ciklusa akcelerator pilot programa.
RARS je predstavio   do sada realizovane aktivnosti u okviru radnog paketa 5, a koje se odnose na uspostavljanje transnacionalne inovacione mreže, potpisivanje sporazuma o saradnji sa lokalnim finansijskim organizacijama, organizaciju foruma, te metodologiju za pripremu za uvođenje / poboljšanje akcelerator usluga u zemljama učesnicama u projektu. Dogovoren je vremenski okvir za održavanje lokalnih  foruma, u cilju dobijanja  preporuka i smjernica za pripremu i izradu strateškog dokumenta za unapređenje svih raspoloživih mehanizama za uspostavljanje i provođenje akcelerator programa podrške početnicima u poslovanju u Dunavskoj regiji.
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, okuplja 15 partnera iz 9 zemalja.