Predstavljeni finalni rezultati akcelerator pilot programa

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća učestvovali su na posljednjem desetom sastanku radne grupe partnera u projektu, šestom sastanku upravnog odbora i završnoj konferenciji projekta ACCELERATOR koji su održani od 27. do 29. maja 2019. godine u Budimpešti, Mađarska.
Na sastanku su predstavljeni finalni rezultati provođenja akcelerator pilot programa u zemljama učesnicama u projektu, unaprijeđeni zajednički vodiči za razvoj akcelerator programa, te aktivnosti na pripremi poslovnih i akcionih planova za razvoj akcelerator programa nakon provođenja projekta. Agencija  je predstavila realizovane aktivnosti u okviru radnog paketa 5 za koji je bila zadužena, a koje se odnose na uspostavljanje transnacionalne inovacione mreže, potpisivanje sporazuma o saradnji sa lokalnim finansijskim organizacijama, pripremu poslovnih i akcionih planova za razvoj akcelerator programa nakon provođenja projekta, te izrade zajedničkih preporuka i zajedničke strategije za promociju akcelerator programa.
Na završnoj cjelodnevnoj konferenciji, koja je bila međunarodnog karaktera, predstavljena su kroz panel diskusije iskustva partnera i učesnika u projektu ACCELERATOR,  a menadžer projekta iz Agencije, Marica Berić prezentovala je učesnicima konferencije zajedničku strategiju za promociju akcelerator programa i zajedničke preporuke ACCELERATOR projekta. Konferenciji je prisustvovao i pobjednik drugog akcelerator pilot programa u Republici Srpskoj, predstavnik startap preduzeća „InIdeja“ iz Prijedora.
Projekat ACCELERATOR, odnosno „Razvoj akceleratora za obezbjeđenje boljeg pristupa finansiranju za inovativna MSP“, sufinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg  Dunavski transnacionalni program, iz sredstava ERDF i IPA fondova, okuplja 14 partnera iz  8 zemalja.  Projekat se provodi 30 mjeseci i završava se 30.6.2019. godine, nakon čega će Agencija nastaviti realizaciju akcelerator programa.