Predstavljene najvažnije aktivnosti RARS

Rukovodilac Odjeljenja za strateško planiranje razvoja MSP i preduzetništva Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marica Berić, prezentovala je juče u Bijeljini najvažnije projekte i aktivnosti podrške malim i srednjim preduzećima koje provodi Agencija.

Prezentacija je održana u okviru konferencije o temi  „Programi podrške za mala i srednja preduzeća – Kako povećati konkurentnost?“ koju su organizovali Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva RS i Privredna komora RS u saradnji sa EBRD SBS programom.

U okviru Konferencije razmatran je privredni ambijent za podršku malim i srednjim privrednim društvima, institucionalna podrška i aktivnosti nadležnih institucija, principi Akta o MSP, kao i izazovi sa kojima se susreće privreda na polju ostvarenja principa ovog dokumenta, programi podrške za izvozno orjentisana mala i srednja privredna društva, te primjeri dobre prakse u korišćenju programa.