Predstavljene aktivnosti Evropske mreže preduzetništva

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća predstavila je proteklog vikenda predstavnicima Udruženja inženjera tehnologije RS aktivnosti Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske. 
Rukovodilac Odjeljenja za koordinaciju Evropske mreže preduzetništva Bojan Ćudić istakao je ovom prilikom značaj saradnje između privrednika i razvojnih institucija Republike Srpske, naročito na projektima i programima finansiranim od strane međunarodnih donatora. 
Polaznicima seminara o temi „Informisanje potrošača o hrani – Obaveze subjekata u poslovanju s hranom“, on je govorio o aktivnostima Agencije u organizaciji poslovnih susreta u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Srbiji i Hrvatskoj, a posebno o poslovnim susretima iz oblasti prehrambene industrije koji će biti održani 16. maja u Novom Sadu u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede.
Predstavnici Udruženja inženjera tehnologije RS interesovali su se za obuke za pisanje aplikacija za EU fondove koje provodi Agencija. Predloženo je da se slična obuka organizuje i za članove ovog udruženja.