Predstavljen Regionalni akcioni plan za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Srpskoj

Razvojna agencije Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0 organizovala je danas drugi onalajn sastanak Fokus grupe donosioca odluka. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske, Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Agencije za posredničke i informatičke usluge i lokalnih razvojnih agencija.
Tokom sastanka predstavljene su prve preporuke Strategije preduzetništa “druge šanse“ u Dunavskoj regiji i Regionalni akcioni plan za pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Republici Srpskoj.
Na sastanku je, nakon predstavljanja mjera podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju koje realizuju institucije i lokalne zajednice i diskusije, zaključeno da je neophodno prezentovati uspješne priče preduzetnika „druge šanse“ putem medija, te aktivno raditi na uspostavljanju sistema ranog upozorenja.
Današnji sastanak je jedna od aktivnosti projekta DanubeChance2.0 koji je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA, ENI) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Provođenje projekta počelo je u julu 2018. godine, a u njemu učestvuje 17 partnerskih organizacija i institucija iz 13 zemalja Dunavske regije uključujući RARS kao jedinog partnera iz BiH i Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske kao pridruženog partnera.
Cilj projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika „druge šanse“ preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao „gubitak preduzetničkog potencijala“ i prevazišla „stigmatizacija“ preduzetnika koji su bankrotirali u Dunavskoj regiji, a samim tim i u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini.