Predstavljen Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju

Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju, koji se provodi se u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse” preduzetnicima u Dunavskoj regiji” – DanubeChance2.0, predstavljen je juče na konferenciji za medije koju je organizovala Razvojna agencija Republike Srpske.
Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promocija preduzetništva druge šanse.
Rukovodilac Odjeljenja za strateško planiranje razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Razvojnoj agenciji Republike Srpske Marica Berić rekla je da je u okviru projekta razvijen poseban program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju u čijem je kreiranju učestvovalo svih 17 partnerskih organizacija i institucija iz 11 zemalja Dunavske regije.
“Na ovaj način želimo da poručimo da smo razvili potpuno novi program koji privrednicima može pomoći da ponovo pokrenu poslovnu aktivnost, da prebrode teškoće u poslovanju, ali i da upoznamo početnike u poslu sa problemima koji ih mogu zadesiti”, istakla je Berićeva.
Prema njenim riječima, preduzetnici u Srpskoj su imali mogućnost da se uključe u ovaj program i da od februara do juna prođu kroz različite edukacije i dobiju besplatnu savjetodavnu podršku mentora Razvojne agencije Republike Srpske.
“U okviru programa bilo je uključeno 28 preduzetnika iz raznih dijelova Srpske, a zbog pandemije virusa korona učestvovali su i u onlajn obukama, i program nije bio prekidan. Preduzetnici su bili zainteresovani za pripremu poslovnih planova, savjetodsvnu podršku o pronalasku novih izvora finansiranja, načinima izlaska na tržište i pronalsaku novih kupaca, onlajn prodaji, kao i digitalnom marketingu”, istakla je Berićeva.
Načelnik Odjeljenja za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske Milka Latinčić navela je da je ovo ministarstvo pridruženi partner u projektu zajedno sa Razvojnom agencijom Republike Srpske, izrazivši nadu da će on još više zaživjeti.
Prema njenim riječima, dobro je da privrednici, koji imaju probleme u poslovanju znaju da je ovo prava adresa i da će dobiti podršku.
“Na ovim modulima smo dobili evropska iskustva u vezi sa projektima koji se tiču ranog upozorenja, gdje se preduzetnicima koji imaju probleme, saagledaju njihovi poslovni rezultati i nudi im se podrška i nova prilika”, rekla je Latinčićeva i dodala da će ovo ministarstvo u novom strateškom dokumentu na kojem radi zajedno sa Razvojnom agencijom Republike Srpske i drugim partnerima imati poseban program za preduzetnike druge šanse.
Preduzetnik Dragan Zeljković, koji se bavi grafičkim dizajnom, rekao je da mu je kao početniku u biznisu ovaj program mnogo pomogao, dodavši da će mu ova iskustva pomoći i u daljem razvoju sopstvenog biznisa.
Projekat DanubeChance2.0 sufinansira Evropska unija iz fondova ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. U projektu učestvuje Razvojna agencija Republike Srpske, kao jedan od 17 partnera iz 11 zemalja dunavske regije, i jedini partner iz BiH i Ministarstvo
privrede i preduzetništva kao pridružene partner.