Predstavljen program „COSME“ i Evropska mreža preduzetništva

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i Gradske razvojna agencije Banja Luka, predstavili su danas u Domu omladine u Banjaluci mogućnosti koje EU program “COSME” i Evropska mreža preduzetništva pružaju malim i srednjim preduzećima iz Republike Srpske.  Događaju  jeprisustvovalo 40  predstavnika preduzeća i institucija.
Vesna Mariković Vojvodić iz Gradske razvojne agencije je podsjetila da je događaj oganizovan u svjetlu potpisivanja sporazuma o pristup Bosne i Hercegovine programu „COSME“. Obzirom na značajne mogućnosti koje program pruža preduzećima iz Republike Srpske, najavila je i  realizaciju većeg broja sličnih informativnih dana, u narednom periodu, u kojima će potencijalni korisnici moći da se  upoznaju sa istim.
Aktivnosti predviđene programom „COSME“, prezentovali su predstavnici Ministarstva  za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Darko Telić i Bodan Vicanović. Pored opštih informacija o programu,  prisutne su informisali o specifičnim ciljevima programa, procesu registracije i apliciranja na raspoložive pozive za projekte.  Istaknuto je da je preko 60% od 2,3 milijardi evra kojima program raspolaže, namijenjeno prevazilaženju problema sa pristupom finansijama za mala i srednja preduzeća (MSP), i to kroz  instrumente za kreditne garancije i vlasnički kapital, koji će biti realizovani posredstvom finansijskih insitucija, te dodatno 21,5 % za pristup tržištima.
Telić je rekao da program osim MSP, pažnju dodatno posvećuje i specifičim kategorijama preduzetnika, poput žena, mladih, manjina, zanatlija, mikro preduzeća i samostalnih profesionalaca, te da podržava i razvoj turizama i ekološko poslovanje. Potencijalni aplikanti trebaju da vode računa da se od učesnika očekuje da imaju odgovarajući organizacioni, upravljački i finansijski kapacitet kao i obezbijeđen dio sredstava za realizaciju projekta, naveo je Vicanović. Učešće nepovratnih sredstava iz programa obično  pokriva od 60% do 75% od ukupne vrijednosti projekta, tako da je potrebno obezbijediti  kofinasiranje i predfinansiranje aktivnosti iz vlastitih sredstava preduzeća.
Obzirom da program „COSME“ podržava MSP i kroz aktivnosti poboljšanja pristupa tržištima unutar Evropske unije i globalno, Bojan Ćudić iz Republičke razvojne agencije za mala i srednja preduzeća, je predstavio  rad Evropske mreže preduzetništva,  kao mehanizam programa kojim se to postiže. Osim predstavljanja alata mreže za uspostavljanje posovne saradnje sa preduzećima iz inostranstva i savjetodavnih usluga za jačanje inovacionih i izvoznih kapaciteta naših preduzeća, Ćuduć je predstavio i uspješne primjere preduzeća iz Republike Srpske koji su već  ostvarili dobre rezultate zahvaljujući uslugama Evropske mreže preduzetništva iz Republike Srpske.