Predstavljen novi Program EU za lokalni razvoj i zapošljavanje vrijedan 19 miliona evra

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Marinko Đukić sa saradnicima prisustvovao je juče u Sarajevu predstavljanju novog Programa EU za lokalni razvoj i zapošljavanje vrijedan 19 miliona evra koji je organizovala Delegacija Evropske komisije u BiH. Cilj programa je poboljšanje životnog standarda, povećanje zapošljavanja, poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života građana u područjima pogođenim poplavama i područjima sa velikim procentom izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica.
Program predstavlja nastavak nekih aktivnosti EU Programa oporavka od poplava za podršku malim i srednjim preduzećima i lokalnom ekonomskom razvoju u područjima pogođenim poplavama.
U naredne tri godine provodiće ga tri partnerske organizacije – GIZ,UNDP i ILO.
UNDP će raditi sa lokalnim organima vlasti na poboljšanju njihovih kapaciteta i stvaranju boljeg okruženja za ekonomski napredak lokalnih zajednica koje su pogođene poplavama, ali i lokalnih zajednicama sa velikim brojem povratnika i raseljenih lica.
Aktivnosti GIZ-a biće usmjerene na razvoj privatnog sektora, poboljšanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih preduzeća kako bi se poboljšale prilike za zapošljavanje.
ILO će razviti i provesti seriju strukturalnih mjera za povećanje zapošljavanja u saradnji sa  relevantnim institucijama na entiteskom i lokalnom nivou koje su usmjerene na smanjenje nezaposlenosti i povećanje zapošljivosti specifičnih kategorija u partnerskim lokalnim zajednicama.
Predstavnici Agencije ocijenili su pozitivno predstavljeni Program i izrazili očekivanje da će Agencija biti uključena kao partner u realizaciji prezentovanih projekata sa implementatorima.