Predstavljen novi Dunavski program 2014-2020

Predstavnici Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća prisustvovali su juče  u Sarajevu konferenciji pod nazivom „SEE  2007-2013 u susret Dunavskom transnacionalnom programu 2014-2020“ koju je organizovala Direkcija za evropske integracije (DEI).

Prvi dio konferencije bio je posvećen rezultatima koje je ovaj transnacionalni program ostvario na području BiH, dok je u drugom dijelu predstavljen novi Dunavski program 2014-2020, čije je svečano otvaranje, uz najavu prvog poziva za podnošenje projekata, održano 23. septembra u Budimpešti u Mađarskoj.

Ovaj događaj bio je i prilika za sve potencijalne aplikante iz BiH da se blagovremeno upoznaju sa važnim informacijama potrebnim za uključenje BiH partnera u projekte iz novog Dunavskog programa.

Dunavski transnacionalni program je finansijski instrument Evropske teritorijalne saradnje čiji je ukupan budžet 262 989 839 evra, sa  sljedećim tematskim prioritetima:

Inovativan i društveno odgovoran Dunavski region:

  • Unaprijediti uslove za razvoj inovacija
  • Proširiti nadležnosti za preduzeća i socijalne inovacije   

Ekološki i kulturno odgovoran Dunavski region:

  • Jačati transnacionalnog upravljanja vodama i rizicima od poplava
  • Njegovati održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasljeđa i resursa
  • Podstaći obnovu i upravljanje ekoloških koridora
  • Unaprijediti spremnost za upravljanje rizikom po životnu sredinu   

Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region:

  • Podržati ekološki prihvatljive i bezbjedne transportne sisteme i uravnoteženu pristupačnost urbanim i ruralnim područjima
  • Unaprijediti energetsku sigurnost i energetsku efikasnost

Dobro upravljanje Dunavskim regionom:

  • Poboljšati institucionalne kapacitete za upravljanje socijalnim prilikama
  • Podrška upravljanju i sprovođenju EU strategije za Dunavski region

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija u okviru ovog programa je 3. novembar 2015. godine. Smjernice za aplikante i projektnu dokumentaciju možete pronaći na internet adresi http://www.interreg-danube.eu/.