Predstavlјeni uspješni projekti i primjeri dobre prakse

Redovan Godišnji koordionacioni sastanak sa lokalnim razvojnim agencijama i odjelјenja za privredu/razvoj opština i gradova u Republici Srpskoj Razvojna agencija Republike Srpske održala je u Gradišci 17. septembra 2021. godine. Na sastanku su predstavlјeni aktuelni programi i projekti koje provodi RARS, kao i primjeri dobre prakse iz Gradiške, Trebinja, Banje Luke i Rudog. Direktor RARS Marinko Đukić istakao je ovom prilikom da je Razvojna agencija Republike Srpske tokom 2020. i 2021. godine, uprkos pandemiji, nastavila da pruža podršku privrednim subjektima u Srpskoj. U ovom periodu direktno je podržano 327 poslovnih subjekata iz 36 jedinica lokalne samouprave.

„Nastojali smo da u većinu projekata uklјučimo lokalne razvojne agencije i lokalne zajednice pa smo tako, između ostalog, u saradnji sa njima u proteklom periodu uspješno realizovali 6 akcelerator programa za početnike u poslu koje je uspješno završilo 88 polaznika. Organizovali smo i 24 obuke za identifikaciju, pripremu i provođenje razvojnih projekata kroz koje smo obučili 428 polaznika iz 51 lokalne zajednice u Republici Srpskoj“, rekao je Đukić.

On je dodao da se u proteklih godinu dana intenzivno sarađivalo na uspostavlјanju mehanizama za uspješniju promociju i realizaciju ulaganja u smislu analize stanja ponude investicionih lokacija, poslovne infrastrukture u zonama, uspostavlјanja baze dobavlјača isl.

„Smisao ovog sastanka je da predstavimo jedni drugima šta radimo, da pokažemo dobre prakse i sagledamo kako ubuduće možemo zajedno raditi na projektima kao što je to i do sada bio slučaj“, istakao je Đukić.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić izrazio je zahvalnost Razvojnoj agenciji Republike Srpske što je Gradiška domaćin ovogodišnjeg sastanka naglasivši da je to i šansa da gradska Razvojna agencija i Odjelјenje za međunarodne projekte i lokalni razvoj u Gradskoj upravi stiču nova iskustva u razgovoru sa predstavnicima drugih lokalnih zajednica.

“Podrška grada Gradiška radu lokalne Razvojne agencije i Odjelјenja za razvoj pokazala se kao opravdana jer smo u prethodne četiri godine povukli oko 60 miliona KM grant sredstava za razne projekte, što je iznos dva godišnja gradska budžeta”, istakao je Adžić.

Sastanku u Gradišci prisustvovao je i ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević koji je i ovom prilikom istakao da je resorno ministarstvo na raspolaganju razvojnim agencijama i da podržava njihove aktivnosti.
Petričević je naveo da je Godišnji koordinacioni sastanak razvojnih agencija prilika da bude predstavlјen rad republičke i lokalnih razvojnih agencija i projekti koje realizuju.

“Razvojna agencija Republike Srpske ima obavezu privlačenja sredstava iz određenih međunarodnih fondova i da to predstavi lokalnim zajednicama”, rekao je Petričević.

Gosti sastanka bili su i predstavnici Razvojne agencije Vojvodine koji su prošle sedmice boravili u radnoj posjeti Razvojnoj agenciji Republike Srpske.

Za učesnike sastanka organizovana je i studijska posjeta uspješnim poslovnim subjektima koji posluju u okviru Agroindustrijske zone Nova Topola.