Predstavlјeni uslovi prijave na 6. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

U cilјu što bolјe informisanosti privrednih subjekata u BiH o mogućnostima za korištenje sredstava Challenge fonda, projektni tim održao je danas prvu onlajn info sesije na kojoj su predstavlјeni svi detalјi 6. javnog poziva koji je objavlјen 12. januara 2021.

Predviđeno je održavanje još tri info sesije u slјedećim terminima:

26. januara 2021. u 10:00 sati i 13:00 sati

27. januara 2021.  u 12:00 sati

Zainteresovani privredni subjekti treba da se prijave za učešće na onlajn info sesijama putem ovog linka ili skeniranjem priloženog QR koda, najkasnije dan prije održavanja info sesije. Nakon toga, organizator će putem imejla poslati pristupne podatke za učešće na onlajn info sesiji.

Bespovratna sredstva Challenge fonda u maksimalnom iznosu do 30.000 evra mogu koristiti registrovani privredni subjekti sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske. 

Javni poziv otvoren je do 12. 02.2021. godine do 16:00 sati.

Challenge fond uspostavlјen je u okviru projekta Challenge to Change koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju /Sida/, a provode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske. Partner u projektu je i region Ostergotland, Istočna Švedska.