Predstavlјeni programi podrške preduzetnicama

Razvojna agencija Republike Srpske predstavila je juče u Sarajevu svoje programe podrške ženama preduzetnicama. Tokom jednočasovnog druženja, u okviru druge konferencije “Female Founders Summit”, uspostavlјen je kontakt i razgovarano sa desetak preduzetnica i predstavnika drugih institucija, o mogućnostima saradnje u narednom periodu.

Konferenciju je organizovala Fondacija F787, a podržale su je ambasade Švedske i Švajcarske u Bosni i Hercegovini, kao i odjelјenje Ujedinjenih nacija za podršku ženama (UN WOMEN).

Cilј konferencije je promocija žena osnivača i vlasnika kompanija u Bosni i Hercegovini, ali i zemalјa okruženja (Srbija i Hrvatska), razmjena pozitivnih iskustava, kao i prezentacija inovativnih modela poslovanja i izvora finansiranja.

Svoja iskustva, ali i inovativne poslovne modele prenijele su preduzetnice iz oblasti proizvodnje, pružanja usluga distribucije, ali i oblasti “zelene ekonomije”.

Naročito je bilo interesantno predstavlјanje mogućnosti finansiranja putem fondova rizičnog kapitala, ali i međunarnodnih fondova koji su dostupni ženama preduzetnicama, kao i prezentacija digitalnih alata i instrumenata vještačke inteligencije čijim korištenjem se može unaprijediti poslovanje.

U okviru konferencije održane su i tri radionice na kojima se razgovoralo o brendingu, uticaju društvenih mreža i “influensera” na obim prodaje, kao i korištenje poslovnih mreža u procesu promocije i pozicioniranja kompanija na tržištu.

Konferencija je završena interaktivnom radionicom i mapiranjem “preduzetničkog puta”, kojim bi trebalo da se uspostavi bolјi ekosistem podrške za žene preduzetnice, ali i generalno podršku perspektivnim početnicima u poslovanju.

Konferenciji je prisustvovalo preko 130 učesnika iz Bosne i Hercegovine, kao i zemalјa okruženja.