Praksa u preduzećima, šansa za povećanje zaposlenosti

U Prijedoru je juče otvorena dvodnevna konferencija “Praksa u privrednom okruženju, šansa za povećanje zaposlenosti i bolje pozicioniranje na tržištu rada”, čiji je cilj otkrivanje najaktuelnijih prepreka i problema pri organizaciji praktične nastave u školama i preduzećima.
Jedan od ciljeva konferencije, koju organizuje Agencija za lokalni ekonomski razvoj “Preda” iz Prijedora u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća je i upoznavanje sa alatima koji se koriste u organizaciji prakse i uspostavljanja neposrednije veze između škola i privrede. 
Učesnici konferencije su predstavnici malih i srednjih preduzeća, obrazovnih institucija i intermedijarnih organizacija, te ostali subjekti uključeni u proces obrazovanja i zapošljavanja. 


Projekt menadžer u Agenciji “Preda” Sanja Karanović rekla je da će na konferenciji biti riječi i o motivaciji i sistemima podrške koje preduzeća u Republici Srpskoj mogu da očekuju ukoliko se odluče na uključivanje u organizaciju praktiče nastave. 
Učesnici su naglasili da je problem stvaranja kvalitetnog kadra u uslovima gdje se tehnologija proizvodnje veoma brzo razvija zajednički svim zemljama regiona. 
Direktor Politehničke škole iz Kragujevca Siniša Kojić istakao je da je za kvalitetnu privredu, osim praćenja tehnoloških inovacija, potreban i razvoj kadra. 
“Savremena fabrika izgradi se za godinu dana, ali za kvalitetne kadrove treba vam mnogo više vremena”, rekao je Kojić. 
On je dodao da je zanatstvo na Balkanu u velikoj mjeri stagniralo u proteklom periodu, ali da ovakve aktivnosti i projekti mogu na duge staze donijeti pozitivne rezultate. 
Problem su i predrasude prema pojedinim zanimanja, rečeno je na konferenciji, zbog čega mali broj učenika bira tehničke smjerove. 
“Želimo da u naše pogone privučemo bolje đake, koji sad biraju neka druga zanimanja, poput prava ili ekonomije. Tako bi se najkvalitetniji kadrovi upisivali u smjerove iz područja inženjertva, jer mi radimo sa mašinama koje su sami tehnološki vrh”, naglasio je Franjo Šetak iz preduzeća “Teksimp”, koje se bavi distribucijom CNC mašina, ali i obukom operatera koji na njima rade. 
Konferencija se održava u okviru projekta “Podrška malim i srednjim preduzećima u aktivnijem uključivanju u proces organizacije praktične nastave”, a podržala ju je EU putem programa “Erazmus plus”, te Vlada Švajcarske.

Izvor: SRNA