POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNICIMA SA POTEŠKOĆAMA U POSLOVANjU

Prijavite se za učešće u Programu podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.