Poziv za učešće u naprednoj obuci za preduzetnice

​Ministarstvo privrede i preduzetništva provodi projekat „Jačanje konkurentnosti privrednih subjekata koje vode preduzetnice u Republici Srpskoj”, koji se odvija u okviru sporazuma sa Gender centrom Republike Srpske, uz podršku FIGAP II programa i u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske.

Program ima za cilј podržati preduzetnice u Republici Srpskoj kroz realizaciju obuka i promociju, u skladu sa Strategijom razvoja preduzetništva žena Republike Srpske za period 2019-2023. godine. U skladu s tim, održano je šest tematskih obuka u prethodnom periodu. Prema dalјem planu projekta, Ministarstvo u saradnji sa Privrednom komorom organizuje naprednu trodnevnu on-line obuku za preduzetnice za unapređenje upravlјačkih i liderskih sposobnosti. Obuku izvodi ASEE/Adizes Southeast Europe, kompanija koja je dio mreže Adižes Instituta iz Santa Barbare, SAD.

Više informacija o modulima, terminima i načinu prijave za obuku možete pronaći OVDJE.