Poziv za učešće na seminar „Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom“

Razvojna agencija Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine i Gradom Zvornikom, u okviru Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, organizuje seminar o temi Potencijal i zaštita prehrambenih proizvoda sa geografskim porijeklom.

Cilј seminara je da se učesnici upoznaju sa značajem brenda za hranu sa geografskim obilјežjima u okviru kojeg će im biti pružena savjetodavna podrška kako da prevaziđu krizu prouzrokovanu pandemijom COVID-19.

Seminar će biti održan dana 18. marta 2021. godine, u Gradu Zvorniku, ulica Svetog Save broj 124, u terminu od 11:00 do 13:30 časova.

Mogućnost za prijavu imaju privredni i drugi subjekti iz sektora proizvodnje i prerade hrane koji su registrovani na području Republike Srpske.

Zainteresovani učesnici su obavezni da popune obrazac za prijavu koji se nalazi OVDJE  i pošalјu ga najkasnije do 16. marta 2021. godine na imejl adresu: een@rars-msp.org.

Dnevni red možete preuzeti OVDJE