Poziv za učešće na Sajmu MSP, poslovnih usluga i ženskog preduzetništva u Budvi

U Budvi će se od 27. do 29. oktobra 2016. godine održati 18. Sajam malih i srednjih preduzeća, poslovnih usluga i ženskog preduzetništva, na kojem mogu učestvovati i preduzeća i preduzetnici iz Republike Srpske.

Cilj sajma je promocija privrednih subjekata i obuhvata prezentaciju poslovnih banaka, osiguravajućih društava, investicionih fondova, obrazovnih i državnih institucija, profesionalnih i strukovnih udruženja, medija, lokalnih samouprava, te predstavnika malog i srednjeg biznisa. 

Ovo je odična prilika za uspostavljanje poslovnih kontakata, razmjenu iskustava i ugovaranje poslovnih aranžmana. Takođe, predstavljanje na sajmu pruža mogućnost za snažnije unapređenje vlastitog marketinga i boljeg pozicioniranja na tržištu.  
U skladu sa svjetskim trendovima, ove godine jedan od stubova sajamske platforme je žensko preduzetništvo koje dobija sve više prostora  i predstavlja jedan od pokretača razvoja privrede u cjelini. 

U saradnji sa partnerima kreirana je B2B platforma koja će svim zainteresovanim subjektima, tokom trajanja sajma, omogućiti efikasno održavanje sastanaka. 

Dodatne informacije možete dobiti u Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća putem telefona 066 714 313, ili na mejl adresu: dejan.seslija@rars-msp.org