Poziv za učešće na poslovnim susretima Technology & Business Cooperation Days 2020

Poslovni susreti Technology & Business Cooperation Days  biće održani u okviru HANNOVER MESSE jednog  od vodećih međunarodnih sajmova industrijskih tehnologija, materijala i proizvodnih ideja.

To je mjesto za preduzeća i istraživačke institucije, gdje mogu pronaći partnere za tehnološku i istraživačku saradnju, kao i potencijalna komercijalna partnerstva. Ove godine poslovni susreti će biti održani kao virtuelni događaj, putem unaprijed zakazanih onlajn sastanaka. Od 2002, više od 3800 učesnika je podržano kroz organizaciju ciljanih bilateralnih sastanaka, koji su imali za rezultat brojne partnerske sporazume.

Organizovan od strane Evropske mreže preduzetništva, najveće svjetske mreže  za podršku malim i srednjim preduzećima sa međunarodnim ambicijama, uz poseban doprinos  sektorske grupe „Materijali, automobili, inteligentna energija“ i Inicijativom evropskih inovatora, poslovni susreti pružaju priliku za iniciranje odličnih prekograničnih kontakata i saradnje.

Razvojna agencija Republike Srpske kao koordinator konzorcijuma Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske, jedan je od koorganizatora ovog događaja.

Fokus događaja

  • Industrija 4.0 i pametna proizvodna rješenja;
  • Resursne i energetski efikasne proizvodne tehnologije;
  • Energetska održivost i mobilnost;
  • Mjerni alati;

Zašto učestvovati

  • Prikažite Vaše najbolje projekte, proizvode ili znanje;
  • Pronađite potencijalne poslovne partnere putem unaprijed zakazanih sastanaka;
  • Inicirajte prekogranične kontakte i saradnju;
  • Pronađite nove komercijalne/tehnološke/istraživačke partnere;
  • Saznajte najnovije informacije o istraživačkim rezultatima u industriji;
  • Lako pristupite preduzećima i naučnicima u tematskom fokusu.

Registrujte se odmah!

Registracija za virtuelne poslovne susrete je  besplatna  do 30. juna 2020! Nije Vam potreban bilo kakav dodatni softver, dovoljan je ažuriran veb-pretraživač, mikrofon i veb-kamera.

Molimo Vas da tokom postupka izrade profila učesnika, odaberete Razvojnu agenciju Republike Srpske kao Vašu kancelariju za podršku.

Evropska mreža preduzetništva Republike Srpske stoji na raspolaganju zainteresovanim poslovnim subjektima za sva dodatna pitanja putem imejla: een@rars-msp.org