Poziv za podnošenje prijedloga projekata za unapređenje klastera novih industrijskih lanaca vrijednosti

U okviru Programa EU Horizont 2020 otvoren je Poziv za podnošenje prijedloga projekata pod nazivom “Cluster facilitated projects for new industrial value chains (INNOSUP-01-2018-2020)” koji ima za cilj razvoj novih međusektorskih industrijskih lanaca vrijednosti, kroz izgradnju inovacionih potencijala malih i srednjih preduzeća. Poziv promoviše prekograničnu i međusektorsku saradnju, inovativnost i preduzetništvo u različitim regionima i lancima vrijednosti. Projektni prijedlozi treba da imaju fokus na integrisanju i podršci grupama malih i srednjih preduzeća, kroz saradnju sa drugim inovativnim akterima u rješavanju specifičnih problema i izazova.

U prvoj od dvije faze aplikacione procedure, aplikanti treba da dostave koncept notu (maksimalno 10 strana) koja sadrži jasan opis ideja i ciljeva predloženih inovativnih aktivnosti, opis  ključnih aktivnosti, načina implementacije (uključujući finansijsku podršku trećim stranama ukoliko je predviđeno) i planirane rezultate projekta.

Partnerstvo na projektu mora da uključuje najmanje 3 pravna eniteta koji su osnovani u različitim državama članicama EU ili H2020 pridruženoj zemlji (Bosna i Hercegovina je prihvatljiva) i koji nisu međusobno povezani.

Postoje dvije predviđene stope finansiranja koje se odnose na članove konzorcijuma, u zavisnosti od njihovog pravnog statusa; za profitne organizacije (70% EU kofinansiranje), za neprofitne pravne entitete (100% EU finansiranje).

Više informacija o predmetnom pozivu kao i prateću dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 15. april 2020. godine, do 17:00 sati.