Poziv za podnošenje prijedloga projekata za donacije za rješavanje specifičnih potreba na lokalnom nivou

S obzirom na to da sve veći broj zemalja, regija i gradova proglašava vanredno stanje – i Svjetska zdravstvena organizacija je službeno proglasila pandemiju – Centralno-evropska inicijativa (CEI) raspisuje vanredni poziv za podnošenje prijedloga projekata koji će dodijeliti donacije za rješavanje specifičnih potreba na lokalnom nivou. Cilj je pružiti podršku zajednicama i teritorijima država članica CEI-a u suočavanju s ovom hitnom situacijom jednostavnim alatom, koji će brzo odgovoriti na potrebe građana. Budžet ovog vanrednog poziva je 600 000 evra

Centralno-evropska inicijativa (CEI) namjerava doprinijeti suočavanju sa globalnim izbijanjem KOVID-19 opipljivim i neposrednim djelovanjem koje se odnosi na svojih 17 država članica, a to su: Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija i Ukrajina, s posebnom pažnjom na one zemlje koji nisu članice EU. 

Grantovi Centralno-evropske inicijative će biti dodijeljeni za sljedeće aktivnosti u ove tri prioritetne oblasti:

1.  Zdravstvo i telemedicina (MED): 

– nabavka opreme kako bi se namirile hitne medicinske potrebe;

– nabavka medicinskih softvera i drugih IT alata za olakšavanje prakse telemedicine;

– organizovanje mrežnih seminara (vebinara) radi olakšavanja prenosa znanja između zdravstvenih stručnjaka i osoblja (od država članica EU CEI do država članica CEI koje nisu članice EU);

– realizacija i proizvodnja informativnog materijala (infografika, videozapisi, kampanje na društvenim medijima) kako bi se olakšalo širenje znanja i podizanje svijesti o mjerama, uključujući one o higijeni, u borbi protiv širenja KOVID-19;

– prevod dokumenata, informativnog materijala i istraživačkih radova na nacionalne jezike CEI zemalja koje nisu članice EU. 

2.  Obrazovanje i e-učenje/učenje na daljinu (EDU):

– nabavka opreme za potrebe e-učenja, uključujući hardver (školske digitalne ploče, računari, laptopi, tableti, uređaji itd) i softver (internetski alati, platforme za učenje na daljinu itd);

– organizovanje mrežnih seminara (njebinara) radi olakšavanja prenosa znanja između obrazovnih stručnjaka i osoblja (od država članica EU CEI do država članica CEI koje nisu članice EU). 

3. Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima (MSME):

– nabavka opreme za olakšavanje pametnog rada, uključujući hardver (računari, laptopi, tableti, uređaji, itd) i softver (mrežni alati, platforme za pamenti rad itd);

– organizovanje mrežnih seminara (vebinara) radi olakšavanja prenosa znanja između ekonomskih stručnjaka i osoblja (od država članica EU CEI do država članica CEI koje nisu članice EU);

– nabavka savjetodavnih servisa radi olakšavanja inovacija, s posebnim naglaskom na digitalizaciju i dematerijalizaciju preduzeća.

Na ovaj poziv se mogu prijaviti svi javni i privatni subjekti sa sjedištem i registracijom u državi članici CEI, kao i međunarodne/regionalne organizacije. Fizička lica se ne mogu prijaviti. 

Rok za prijavu je 09.04.2020. godine. Više informacija u dokumentima u prilogu.

CEI Extraordinary Call 2020

CEI Extraordinary Call for Proposals 2020