Poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE

U okviru Programa EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 otvoren je Poziv za podnošenje prijedloga projekata DIGI-B-CUBE.

DIGI-B-CUBE projekat podržava aktivnosti koje su fokusirane na integrisanje digitalnih inovacija i novih tehnologija u oblasti medicinske dijagnostike i povezanih lanaca vrijednosti. Mala i srednja preduzeća  (uključujući nove startap subjekte) koji posluju u sektoru zdravstva, medicine, biotehnologije, biofarmacije, informacionih tehnologija ili sličnih sektora (robotika, automatizacija, elektronika, nanotehnologija itd.) mogu aplicirati za finansiranje u vrijednosti do 60.000,00 evra putem DIGI-B-CUBE vaučer šeme.

Mala i srednja preduzeća koja su osnovana u jednoj od zemalja članica EU, kao i pridruženoj zemlji programa H2020 (Bosna i Hercegovina) su prihvatljivi aplikanti za finansiranje putem DIGIBCUBE vaučera. Finansijska podrška će biti usmjerena ka inicijaciji i širenju međusektorske saradnje sa dugoročnim efektom na transfer tehnologije, sa ciljem razvoja inovacija, novih rješenja, kao i razvoja proizvoda i usluga.

Više informacija o predmetnom pozivu kao i prateću dokumentaciju možete pronaći na linku https://digibcube.eu/open-calls/.

Molimo aplikante iz Republike Srpske da potvrde prijavu prijedloga projekta u okviru ovog poziva na imejl een@rars-msp.org.