Poziv za izražavanje interesa

GIZ u BiH planira provođenje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti menadžmenta lokalnog ekonomskog razvoja (LER); privatno-javnog dijaloga (PPD) i Business Climate, te se u navedenom kontekstu obraća zainteresovanim firmama za pružanje date usluge.

Pismo izražavanja interesa treba da sadrži sljedeće elemente: profil firme, broj zaposlenih, bilans firme od prošle godine, rješenje o registraciji firme, listu klijenata, imena i kratke biografije ključnog osoblja koje bi bilo angažovano na navedenom poslu.

Odabrane firme će nakon evaluacije prispjelih pisama izražavanja interesa biti kontaktirane i pozvane da učestvuju u postupku. Opis zadataka za traženu uslugu će biti poslan samo tim firmama.

Molimo da pismo izražavanja interesa bude  poslano do 04.05.2015. godine na adresu: GIZ Office Sarajevo, Odjel za ugovore/Broj postupka: 83200396, Zmaja od Bosne 7-7a, 71 000 Sarajevo.

Za pridržavanje roka dostavljanja je relevantno prispjeće pisma izražavanja interesa u GIZ Office Sarajevo.