POZIV ZA ISKAZIVANjE INTERESA ZA ORGANIZACIJU OBUKE „INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU I PRIPREMU RAZVOJNIH PROJEKATA“

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizuje obuku na temu „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“. Riječ je o trodnevnoj obuci koja je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave ili lokalnim razvojnim agencijama koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata. 

Obuka podrazumijeva rad u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Nakon obuke, institucije dobijaju osposobljen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.

Ovu aktivnost Agencija provodi u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2019. godinu za područje više opština/gradova Republike Srpske, a u okviru projekta „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposobljavanje lokalnih timova za pripremu i vođenje razvojnih projekata“. Od 2015. godine do danas ovu obuku uspješno je završilo više od 200 polaznika iz 41 jedinice lokalne samouprave u Srpskoj. 

Ovim putem pozivamo jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne agencije koje su zainteresovane za zajedničku organizaciju obuke da nam se jave na imejl: info@rars-msp.org

Krajnji rok za prijavu je 25. april 2019. godine.