POZIV ZA ISKAZIVANјE INTERESA ZA ORGANIZACIJU OBUKE „INSTRUMENTI ZA IDENTIFIKACIJU I PRIPREMU RAZVOJNIH PROJEKATA“

Razvojna agencija Republike Srpske u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, u okviru projekta „Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i lokalnih razvojnih agencija kroz osposoblјavanje lokalnih timova za prepoznavanje, pripremu i vođenje razvojnih projekata“, organizuje obuku na temu „Instrumenti za identifikaciju i pripremu razvojnih projekata“.
Riječ je o trodnevnoj obuci koju Agencija provodi za područje više opština/gradova Republike Srpske, a koja je namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave ili lokalnim razvojnim agencijama koji su angažovani na poslovima pripreme i provođenja projekata.
Obuka podrazumijeva rad u grupama, na konkretnim projektnim prijedlozima, prema metodologiji koja je trenutno najrasprostranjenija kod međunarodnih donatora. Nakon obuke, institucije dobijaju osposoblјen kadar koji u skladu sa potrebama može samostalno (ili u projektnom timu) da identifikuje i razvija projektne prijedloge prema fondovima Evropske unije i drugim donatorima u Bosni i Hercegovini.
Od 2015. godine do danas ovu obuku uspješno je završilo 305 polaznika iz 45 jedinica lokalne samouprave u Srpskoj.
Ovim putem pozivamo sve zainteresovane jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne agencije koje su zainteresovane za zajedničku organizaciju obuke da nam se jave na imejl: info@rars-msp.org
Krajnji rok za prijavu je petak, 28. avgust 2020. godine.