POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje

POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA

Pozivamo sva zainteresovana lica da dostave ponudu za poziciju Stručnjak za analizu fiskalnih i parafiskalnih opterećenja, u okviru projekta  Javno-privatni dijalog i partnerstvo, a čija je realizacija povjerena Republičkoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Agencija) od strane UNDP Programa oporavka regije  Srebrenice (SRRP), faza IV. 
Svrha angažmana je pružanje konsultantskih usluga Agenciji u cilju sačinjavanja sveobuhvatne analize različitih fiskalnih, parafiskalnih i drugih opterećenja sa kojima se mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici susreću u zavisnosti od sektora njihove ekonomske aktivnosti, geografskog položaja i drugih uslova i okolnosti njihovog poslovanja, i sačinjavanje prijedloga izmjena poreskih i drugih propisa i amandmana na relevantnu legislativu koja bi podržavala održivost kompanija i njihov razvoj, praćen stvaranjem novih radnih mjesta. 
Zainteresovana lica, s relevantnim iskustvom u ovoj oblasti, okvir projektnog zadatka, mogu pronaći ovdje. 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Save Mrkalja 16, 78000 Banja Luka,najkasnije do 25.03.2016. godine, lično ili putem pošte, sa naznakom „Prijava po konkursu, ne otvaraj“.

Broj: 15-3/16