Poziv za dostavljanje modularnih projektnih prijedloga u okviru transnacionalnog programa Mediteran 2014-2020

Poziv za dostavljanje modularnih projektnih prijedloga u okviru transnacionalnog programa Mediteran 2014-2020 otvoren je do 2. novembra 2015. godine.

MED program jedan je od instrumenata za sprovođenje kohezione politike EU koji treba da doprinese dugoročnom razvoju u području Mediterana i jačanju transnacionalne saradnje između regiona i zemalja učesnica.

Opšti cilj MED programa je promovisanje održivog rasta u području Mediterana podsticanjem inovativnih koncepata i praksi (tehnologije, upravljanja, inovativne usluge), održivog korišćenja resursa (energije, vode, pomorskih resursa) i podrške društvenoj integraciji zasnovanoj na teritorijalnoj saradnji.

Više detalja o programskim specifičnim ciljevima možete pronaći u programskom dokumentu usvojenom od strane Evropske komisije 2. juna 2015. godine koji se nalazi ovdje: EN_PC_SFC_vs-Final

Smjernice za aplikante i projektnu dokumentaciju možete pronaći na internet adresi http://interreg-med.eu/en/first-call-for-project-proposals/

S obzirom na to da se projekti podnose posredstvom elektronske platforme u cilju prikupljanja informacija i unaprjeđenja učešća aplikanata iz Republike Srpske u programima Evropske unije, molimo aplikante iz Republike Srpske da obavijeste Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju (r.rosic@meoi.vladars.net d.telic@meoi.vladars.net) o kandidovanju za sredstva programa Mediteran 2014-2020.