Poziv preduzećima za poslovne (B2B) susrete MEET4BUSINES u Sloveniji

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS), koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj i saorganizator poslovnih susreta u Sloveniji, poziva sve zainteresovane predstavnike malih i srednjih preduzeća i druge poslovne subjekte iz Republike Srpske da se prijave i učestvuju na ovom značajnom međunarodnom poslovnom događaju.
Poslovne susrete MEET4BUSINESS organizuje Mariborska razvojna agencija, 1. aprila 2016. godine u Gornjoj Radgoni, u okviru 3. međunarodnog sajma održivih tehnologija i „zelenog“ životnog stila (GREEN)  i Proljetnog sajma građevinarstva, energije, komunalnih usluga i zanatstva.
Proljetni sajam građevinarstva, energije, komunalnih usluga i zanatstva je postao centralni državni i regionalni sajam te vrste. Uz pridruženi sajam održivih tehnologija u 2015. godini na površini od 10.000 m² predstavljeno je 220 izlagača iz 18 zemalja pred oko 10.000 posjetilaca. Više od 200 članaka je objavljeno u slovenačkim i evropskim medijima.
Poslovni dio događaja ima za cilj da pokrene poslovnu i tehnološku saradnju putem održavanja unaprijed dogovorenih, 20-minutnih sastanaka. Osnova za sastanke je onlinekatalog sa kompetentnim profilima svih učesnika.  Tematska usmjerenja su:

  • Građevinarstvo 
  • Grijanje, ventilacija, rashlađivanje (air conditioning) 
  • Obnovljivi izvori energije 
  • Zaštita i upravljanje životnom sredinom
  • E-mobility 
  • Tretmani vode
  • Upravljanje otpadom 

Rok za prijavu na Sajam je 22. januar 2016. godine, a informacija o prijavi za poslovne susrete će biti objavljena naknadno. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Mariborskoj razvojnoj agenciji putem e-pošte een@mra.si (engleski/slovenački) ili telefonom na +386 2 333 13 02, gospodinu Peteru Ekartu (Mr. Peter Ekart).