Poziv na poslovnu konferenciju visokih tehnologija

Razvojna agencija Republike Srpske, u okviru Evropske mreže preduzetništva, poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da učestvuju na poslovnoj konferenciji visokih tehnologija 2021 koja će se održati u Aziji 28-30. aprila 2021. godine putem Zoom aplikacije.

Zahvaljujući programu koji su zajednički razvili Međunarodno društvo za izvršenje licenci i Evropski zavod za patente, a koji je uspješno pokrenut u Evropi 2019. godine, poslovna konferencija visokih tehnologija (HTBC) omogućiće učesnicima da putem ove platforme nauče kako da iskoriste intelektualno vlasništvo i nematerijalnu imovinu za poslovni uspjeh.

Statistika Evropskog petentnog zavoda i ekonomska istraživanja pokazuju da će mala i srednja preduzeća (MSP) širom Evrope, koja imaju patente, doživjeti visok rast. Praktični primjeri i ključni koraci koji će biti prezentovani na konferenciji za patentiranje intelektualnog vlasništva (IP) pružiće mogućnost MSP da ostvare rast kroz primjenu poslovne strategije i upravljanja sa IP.

Konferencija pruža i mogućnost umrežavanja sa međunarodnom listom vlasnika preduzeća, IP stručnjacima, istraživačkim institucijama i predstavnicima vlade u interaktivnim virtuelnim razgovorima. Događaju će prisustvovati najveće kompanije koje su registovali svoje intelektualno vlasništvo i preko 35 stručnjaka kao sto su: ZTE, Qualcomm, Lenovo, GExVal (biotehnološka izdvajanja iz Takeda Pharmaceuticals), CSIRO, Singapur IMDA (o otvorenim inovacijama) i SGInnovate i iz cijele Azije (Singapur, Japan Kina, ANZ, Filipini, Tajland) i Evrope.

Sve dodatne informacije o događaju kao i način registracije možete pronaći na linku: https://www.redevents.com.sg/lesi-highgrowthtech2021

04_28_21 – LESI Hybrid Business Conference 2021 – eDM v7