Poziv na poslovne susrete u oblasti IKT

Republička agencija za mala i srednja preduzeća, poziva poslovne subjekte iz oblasti Informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) na poslovne susrete koji će se održati 17.11. – 18.11.2016.u Skoplju, Makedonija.
Evropska mreža preduzetništva Makedonije, organizuje “Go International – Open innovation in ICT” konferenciju i poslovne sustete, koji će okupiti preduzeća istraživačke organizacije, obrazovne institucije i inovatore zainteresovane za partnerstva u oblasti proizvoda i usluga potpomognutih informacionim tehnologijama.
Događaj se odnosi na softverska i hardverska preduzeća, IKT proizvode i usluge, IKT u industriji, IKT u proizvodnji, IKT u istraživanju i razvoju i pruža mogućnost za:

– Započinjanje novih poslovnih poduhvata;
– Umrežavanje sa ponuđačima inovativnih tehnologija  iz cijele Evrope;
– Ostvarivanje  prekograničnih kontakta sa potencijalnim partnerima za buduću saradnju;
– Informisanje o posljednjim trendovima i inovacijama.

Poslovni susreti podrazumijevaju realizaciju unaprijed dogovorenih dvadesetominutnih sastanaka, sa ciljem ostvarivanja konkretne poslovne saradnje sa subjektima iz drugih zemalja. Jedan na jedan sastanci se organizuju između subjekata koji traže i nude tehnologiju/ znanje, posredovanje, zastupanje, distribuciju, zajedničko ulaganje, franšizu, proizvodnju ili uslugu, podizvođače, investiciju, akviziciju, istraživačko razvojne usluge ili potencijalne partnere za zajedničko učešće u Evropskim projektima. 
Rok za prijavu učešća i zakazivanje sastanaka sa potencijalnim partnerima je 23.10.2016.
Više informacija o događaju,  kao i  obrazac za prijavu učešća mogu se pronaći na http://goict2016.talkb2b.net/.
Za određeni broj učesnika koji će učestvovati preko Evropske mreže preduzetništva Republike Srpske,  pokriveni su troškovi prevoza i smještaja. Zainteresovani subjekti za ovu opciju treba da se obrate u Republičku agenciju za razvoj malih i srednjih preduzeća na milena.ljubicic@rars-msp.org ili putem telefona 051/222 -157.