Poziv malim i srednjim preduzećima za dostavljanje projektnih prijedloga

Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća obavještava vas da je u okviru Programa EU COSME 2014-2020 otvoren Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, a koji se odnosi na identifikovanje i unapređenje zaštite prava intelektualne svojine malih i srednjih preduzeća (MSP) na tržištu Evropske unije.  
Poziv ima za cilj da promoviše i olakša korišćenje prava intelektualne svojine inovativnim malim i srednjim preduzećima, koja će imati priliku da formiraju jedinstveni patent, kao i da im se pruže administrativne usluge u vezi sa sprovođenjem aktivnosti.
Aplikanti iz Republike Srpske/BiH mogu učestvovati u ovom pozivu samostalno ili kao dio konzorcijuma koji može da bude sastavljen od profitnih ili neprofitnih pravnih lica, kao i javnih ili privatnih tijela.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 04. septembar 2018. godine, do 17.00 časova.

Detaljno o pozivu pogledajte OVDJE.