POWERYOU – alat koji vodi starije od 50 godina u uzbudlјivu avanturu digitalnog svijeta

Projekat „Izgradnja digitalnih preduzetničkih kapaciteta kod starijih osoba kroz inovativne trening sisteme“ – eDigiStars, sufinansiran iz sredstava EU u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, okuplјa partnere iz 8 zemalјa koji će ojačati digitalne vještine kod osoba starijih od 50 godina. Projekat ima za cilј razvoj održivih ekosistema koji uspješno pretvara starije radnike u digitalne preduzetnike, pomažući im da steknu želјene vještine, ali i preduzećima da ostanu konkurentna.

Projekat obuhvata 19 partnera u 8 podunavskih zemalјa – Austriji, Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj, Bugarskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji iUkrajini.

eDigiStars se temelјi na profesionalnoj saradnji – razvojnih agencija, organizacija za stručno osposoblјavanje i obuku odraslih, zavoda za zapošlјavanje, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija za privredni i ekonomski razvoj i ugroženih cilјnih grupa koje rade zajedno kako bi osigurali uspjeh.

Važan dio projekta predstavlјa razvoj tri alata, koji će igrati klјučnu ulogu u procesu kreiranja novih prilika za samozapošlјavanje starijih u digitalnoj oblasti.

Prvi alat POWERYOU osnažiće starije osobe za digitalno samozapošlјavanje, drugi CAMPUS, će prilagoditi relevantne kurseve za starije njihovim specifičnim potrebama, dok će LABEL alat  sertifikovati one starije osobe koje pokažu očekivani nivo digitalnih vještina. Tokom posebnih sastanaka i radionica, koji su se održavali onlajn, zbog pandemije uzrokovane virusom korona, projektni partneri su diskutovali o razvoju alata, koristeći različite metode za interaktivni rad u grupama.

U razvoju POWERYOU alata, projektni partneri su prvo pokušali da uokvire karakteristike radne snage starije od 50 godina – koja se obično teško nosi sa novim tehnologijama, te često ostaje u nepovolјnom položaju zbog mogućnosti digitalnog svijeta. Počeli su da rade prije digitalnog doba i imaju različite potrebe u pogledu usvajanja tehnologije, što programerima otežava da ih razumiju. Stopa zaposlenosti starijih radnika (55-64 godine) u EU-27 trenutno iznosi 60%. Zbog toga su hitno potrebne bolјe i duže radne karijere za osobe starije od 50 godina.

Sa POWERYOU alatom definisane su oblasti u koje se oni mogu najlakše uklopiti – digitalni marketing, kreiranje onlajn sadržaja, onlajn trgovina, analiza i istraživanje, veb i grafički dizajn, 3D štampanje, specijalista za računarsku podršku, administrator baze podataka, računarski tehničari, sistemski administrator, specijalista za IT sigurnost i mnoge druge oblasti.

Alat takođe sadrži razvijene obrazovne programe za starije od 50 godina. Projektni partneri su razgovarali sa predstavnicima starijih i predstavili njihove uspješne priče iz različitih partnerskih zemalјa i identifikovali način za motivisanje lјudi starijih od 50 godina kako bi se pridružili projektu, kao i alate i pristupe procedure za izbor i izgradnju digitalne karijere. POWERYOU alat uklјučuje i Ikigai pristup pomaganju starijima da razumiju svoje potrebe, potencijal i motivaciju za lične i profesionalne promjene, intervjue, prikuplјanje preporuka, upitnik za samoprocjenu digitalne pismenosti, procjenu brzine učenja starijih i testiranje onoga što je naučeno.

Projektni tim ima jedan zajednički cilј, a to je podržati lјude starije od 50 godina da ostanu aktivni i osigurati da društvo Dunavske makroregije ima koristi od njihove snage i talenta.